КОЦЕВА, Весна; ТОДОРОВА, Марија. КРЕИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИ СО СТРУКТУРИРАН ИНПУТ ВО РАМКИТЕ НА ПОУЧУВАЊЕТО ГРАМАТИКА СО ОБРАБОТКА НА ИНПУТ. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], p. 293-299, jan. 2019. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/2676>. Date accessed: 19 may 2019.