ПЕТРОВСКА – КУЗМАНОВА, Катерина. НАРОДНА ДРАМА, МАКЕДОНСКО-РУСКИ ПАРАЛЕЛИ. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], p. 515-522, jan. 2019. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/2702>. Date accessed: 06 aug. 2020.