Петровска – Кузманова, . (2019). НАРОДНА ДРАМА, МАКЕДОНСКО-РУСКИ ПАРАЛЕЛИ. ФИЛКО / FILKO, , 515-522. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/2702