Петровска – Кузманова, . 2019 Jan 30. НАРОДНА ДРАМА, МАКЕДОНСКО-РУСКИ ПАРАЛЕЛИ. ФИЛКО / FILKO. [Online] :