Петровска – Кузманова, Катерина. " НАРОДНА ДРАМА, МАКЕДОНСКО-РУСКИ ПАРАЛЕЛИ." ФИЛКО / FILKO [Online], (2018): 515-522. Web. 15 Aug. 2020