Петровска – Кузманова, Катерина. " НАРОДНА ДРАМА, МАКЕДОНСКО-РУСКИ ПАРАЛЕЛИ" ФИЛКО / FILKO [Online], (30 January 2019)