УРУМОВА-МАРКОВСКА, Славица. ЃАВОЛОТ И САМОВИЛИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР И НИВНАТА ИМАГИНАРНА ПРЕОБРАЗБА ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], p. 701-707, jan. 2019. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/2723>. Date accessed: 01 june 2020.