Урумова-Марковска, . (2019). ЃАВОЛОТ И САМОВИЛИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР И НИВНАТА ИМАГИНАРНА ПРЕОБРАЗБА ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ. ФИЛКО / FILKO, , 701-707. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/2723