Урумова-Марковска, Славица. " ЃАВОЛОТ И САМОВИЛИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР И НИВНАТА ИМАГИНАРНА ПРЕОБРАЗБА ВО РАСКАЗИТЕ НА МИТКО МАЏУНКОВ." ФИЛКО / FILKO [Online], (2018): 701-707. Web. 13 Jul. 2020