ШЕХУ, Флорина; МОЈСОВСКА, Татјана Котева. ПОСТАВЕНОСТА НА КОМУНИКАЦИСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВО ИНИЦИЈАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], p. 741-749, jan. 2019. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/2728>. Date accessed: 01 june 2020.