РЕЦЕПЦИЈАТА НА РУСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ВО НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  • Виолета Димова

Abstract

Статијата се однесува на застапеноста на руските писатели во наставната програма по македонски јазик и литература и нивната рецепција од страна на учениците во средното училиште. Во првата деценија од 21. век, руската литература и понатаму е присутна во наставата по македонски јазик и литература, но изборот на делата е различен од оној пред деведесеттите години од минатиот век, кога предност им се даваше на пообемните дела на руските класици, како што се романите „Ана Каренина“ или „Војна и мир“
од Лав Н. Толстој. Во трудот се зборува и за влијанието на преводот на делата на руските писатели на македонски јазик, како еден од важните сегменти за застапеноста на руските класици во основното, а особено во средното училиште. Од направените истражувања во средните училишта, се обидуваме да го претставиме влијанието на руската литература во наставниот процес, не само како процес на едукација, туку и како можност за компарација на интеркултурните влијанија помеѓу македонската и руската литература.

Published
Jan 4, 2017
How to Cite
ДИМОВА, Виолета. РЕЦЕПЦИЈАТА НА РУСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ВО НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 179-184, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1626>. Date accessed: 15 oct. 2019.
Section
Articles