„ИЗГУБЕНАТА ГЕНЕРАЦИЈА“ – „ИЗГУБЕНА“ НИЗ ИСКУСТВАТА И ЗНАЧЕЊЕТО

  • Јане Јованов
  • Катерина Ромашевска

Abstract

При анализирањето на збороформата „изгубена генерација“ дојдовме до заклучок дека таа се користи од лица на различна возраст, кои живеат во различни делови на светот и во различни хронолошки периоди. Преку овој труд ќе се обидеме да претставиме каков концепт и каква претстава имаат различни народи за збороформата „изгубена генерација“, која е таа „изгубена генерација“, како се „изгуби“ и каква смисла содржи во себе.

Published
Jan 10, 2017
How to Cite
ЈОВАНОВ, Јане; РОМАШЕВСКА, Катерина. „ИЗГУБЕНАТА ГЕНЕРАЦИЈА“ – „ИЗГУБЕНА“ НИЗ ИСКУСТВАТА И ЗНАЧЕЊЕТО. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 323-331, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1644>. Date accessed: 13 nov. 2019.
Section
Articles