ПРЕГЛЕД НА КРИТИЧКИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА КРЕШЕНОВИОТ МОДЕЛ НА УСВОЈУВАЊЕ/УЧЕЊЕ НА НЕМАЈЧИН ЈАЗИК

  • Весна Коцева
  • Марија Тодорова
  • Татјана Уланска

Abstract

Во овој труд се дава осврт на критиките насочени кон идеите на Крешен за учењето на немајчин јазик и се изнесуваат ставовите на критичарите кои ја побиваат теоретската оправданост, односно теоретската неусловеност на Крешеновиот модел. Се дава краток приказ на најчестите приговори, поврзани со вреднувањето на теоретските поставки во овој модел и се образложува неодреденоста, несоодветноста и недоследноста на Крешен во употребата на терминологијата и методологијата.

Published
Jan 11, 2017
How to Cite
КОЦЕВА, Весна; ТОДОРОВА, Марија; УЛАНСКА, Татјана. ПРЕГЛЕД НА КРИТИЧКИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА КРЕШЕНОВИОТ МОДЕЛ НА УСВОЈУВАЊЕ/УЧЕЊЕ НА НЕМАЈЧИН ЈАЗИК. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 423-430, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1656>. Date accessed: 17 nov. 2018.
Section
Articles