АКЦЕНТОТ И АКЦЕНТСКИТЕ ЦЕЛОСТИ ВО ЈАЗИКОТ НА МЕДИУМИТЕ

  • Соња Попоска

Abstract

Во 1998 година во РМ се донесе Закон за употреба на македонскиот јазик и согласно членот 6 од неговите одредби, обврската за заштита и примена на македонскиот литературен јазик, особено ги опфати средствата за масовна комуникација (телевизиските канали, радиото, печатот, во поново време и електронските портали). Македонскиот јазик во РМ има широка употреба, па во различни ситуации на општење (домашни околности, на улица или во некоја институција и сл.) и во различни области од општествениот живот (политика, администрација, образование), во или пред средствата за јавно општење, се очекува стандардната јазична форма да биде карактеристична црта на говорителот.

Published
Jan 16, 2017
How to Cite
ПОПОСКА, Соња. АКЦЕНТОТ И АКЦЕНТСКИТЕ ЦЕЛОСТИ ВО ЈАЗИКОТ НА МЕДИУМИТЕ. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 749-757, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1694>. Date accessed: 30 may 2020.
Section
Articles