ИНТЕРКУЛТУРНИОТ ДИЈАЛОГ И СПОРТОТ

  • Татјана Стојаноска Иванова
  • Иван Анастасовски
  • Елизабета Томевска Илиевска

Abstract

Совремието во кое денес живееме, покрај сите предизвици кои ни ги нуди и носи, покрај сите техничко-технолошки напредоци кои ни ги дава, покрај сите грандиозни пронајдоци и процут на наука и технологија, не е имуно и на социо-патолошки појави. Имено, и во 21 век, општествените девијации, не само што не го загубија здивот со совремието, напротив, се повеќе се етаблираат во општественото миље. Насилството, како една современа форма на девијација, е се присутна, а посебно за време на спортските манифастации. Како до сузбивање на насилството, како до нормални спортски вредности и како до спортска толеранција, прашања кои се наметнуваат во научната елита, онаа која се занимава со превенирање на насилството и агресијата во спортот. Еден клучен сегмент, кој е од  исклучително значење е развивањето на интеркултурен дијалог во спортот, посебно ставање акцент на спортскиот БОН-ТОН.

Published
Jan 17, 2017
How to Cite
СТОЈАНОСКА ИВАНОВА, Татјана; АНАСТАСОВСКИ, Иван; ТОМЕВСКА ИЛИЕВСКА, Елизабета. ИНТЕРКУЛТУРНИОТ ДИЈАЛОГ И СПОРТОТ. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 899-904, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1709>. Date accessed: 20 nov. 2019.
Section
Articles