ПРОЕКЦИИ ЗА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА, СПОРЕД „НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ВО Р. МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 2018-2022 ГОДИНА“

  • Васко Шутаров

Abstract

Културните политики и културните дипломатии на државите во современиот свет се во постојана трансформација, диктирана најмногу од динамиката на внатрешно-политичките процеси и распоредот на меѓународни сили и интереси. Културата многу често ги антиципира промените и се појавува во својство на нивен предвесник или промотор, а анализата на пораките кои културата ги еманира, може да ги предвиди понатамошни правци на дејствување, не само на културните политики и акциите на културните дипломатии, туку и на политиките на државите воопшто. Современите, развиени и добри културни практики тоа го прават исклучително умешно, добро осмислено и суптилно, а такво треба да биде и “декодирањето” на контекстот во кој се создаваат, проектираат и реализираат. Културниот контекст, кој најуспешно се открива преку алатките и инструментите на културата, е вистински предизвик како за науката која се занимава со оваа област, така и за официјалните политики на државите, бидејќи во овој контекст се содржани и вмрежени сите поважни врски, од историските, традиционално-обичајните, до најсовремените системи од вмрежувања, со симболиките на
новото време и новите форми за комуникација.

Published
Jan 30, 2019
How to Cite
ШУТАРОВ, Васко. ПРОЕКЦИИ ЗА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА, СПОРЕД „НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ВО Р. МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 2018-2022 ГОДИНА“. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], p. 751-758, jan. 2019. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/2729>. Date accessed: 01 june 2020.