Неодминливата педагошка дејност на Јосиф Ковачев во Штип и во Прилеп

  • Kiril Cackov

Abstract

Во Македонија и покрај тешките историски и економски околности низ кои поминувал македонскиот народ, образованието се сметало за многу исклучителна вредност и се правеле обиди да се создадат што повеќе услови за негов непречен развој.
Published
Apr 11, 2013
How to Cite
CACKOV, Kiril. Неодминливата педагошка дејност на Јосиф Ковачев во Штип и во Прилеп. Review of the Institute of History and Archaeology, [S.l.], v. 2, n. 1, p. pp.17-24, apr. 2013. ISSN 2671-3152. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/riha/article/view/66>. Date accessed: 25 jan. 2020.