Политички партии и изборен систем во Република Хрватска

Political parties and election system in Republic of Croatia

  • Танја Кироска Филиќ

Abstract

Во овој труд се анализира политичкиот систем на
Република Хрватска со посебен фокус на поставеноста и стуктурата
на политичките партии и изборите во оваа земја. Во трудот се врши
ретроспективна анализа на повеќепартискиот систем во Р.Хрватска од 90-
тите години на минатиот век, вклучувајќи го периодот на независност,
сѐ до последните избори кои се одржани во 2016 година. Претходно се
анализира структурата на политичките партии, нивната идеологија и
програмска определба.

Published
Mar 21, 2017
How to Cite
КИРОСКА ФИЛИЌ, Танја. Политички партии и изборен систем во Република Хрватска. Student's Social Science Journal, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 53-70, mar. 2017. ISSN 2545-4021. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/sssj/article/view/1838>. Date accessed: 15 dec. 2018.