Vlasov, R. 2018 Jan 30. EURASIAN ECONOMIC SPACE: THE MANAGEMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS, GEO-ECONOMIC CHALLENGES, MODELING SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :