Vlasov, R.G.. " EURASIAN ECONOMIC SPACE: THE MANAGEMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS, GEO-ECONOMIC CHALLENGES, MODELING SUSTAINABLE DEVELOPMENT." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 12-27. Web. 7 Aug. 2020