Vlasov, R.G.. " EURASIAN ECONOMIC SPACE: THE MANAGEMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS, GEO-ECONOMIC CHALLENGES, MODELING SUSTAINABLE DEVELOPMENT" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (30 January 2018)