Myravyov, Yu.L.. " STATE INDUSTRIAL POLICY AS MAIN CONDITION OF OVERCOMING OF AN ECONOMIC CRISIS IN RUSSIA." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 28-34. Web. 17 Oct. 2019