Koleva, B. 2018 Jan 30. Journal Editors, Introduction and Contents. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :