Kaluzhsky, M. (2018). MARKETING ENVIRONMENT OF E-COMMERCE AS A DRIVER OF RUSSIAN-MACEDONIAN ECONOMIC RELATIONS. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“, , 35-42. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/urers/article/view/2048