Kaluzhsky, M. 2018 Jan 31. MARKETING ENVIRONMENT OF E-COMMERCE AS A DRIVER OF RUSSIAN-MACEDONIAN ECONOMIC RELATIONS. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :