Kaluzhsky, M.L.. " MARKETING ENVIRONMENT OF E-COMMERCE AS A DRIVER OF RUSSIAN-MACEDONIAN ECONOMIC RELATIONS." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 35-42. Web. 20 Nov. 2019