Kaluzhsky, M.L.. " MARKETING ENVIRONMENT OF E-COMMERCE AS A DRIVER OF RUSSIAN-MACEDONIAN ECONOMIC RELATIONS" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (31 January 2018)