Krupenich, Y., & Simonova, N. 2018 Jan 31. THEORETICAL ASPECTS OF THE USE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :