Krupenich, Yu.V., & N.Yu. Simonova. " THEORETICAL ASPECTS OF THE USE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 43-48. Web. 20 Nov. 2019