Krupenich, Yu.V., AND Simonova, N.Yu.. " THEORETICAL ASPECTS OF THE USE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (31 January 2018)