Zhelomko, A.A.. " MEDIATION IN A CONFRONTATIONAL MANAGEMENT AND THE DEVELOPMENT OF MEDIATION COMPETENT ADMINISTRATORS." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 80-83. Web. 18 Nov. 2019