Gusev, A., & Zhelomko, A. 2018 Feb 14. PROBLEMS OF EVALUATION OF PERSONNEL IN THE NEW ECONOMIC CONDITIONS OF RUSSIA. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :