Dimitryuk, A. 2018 Feb 14. TO THE STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE COMPANY. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :