Dimitryuk, A.A.. " TO THE STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE COMPANY." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 114-117. Web. 7 Aug. 2020