Dimitryuk, A.A.. " TO THE STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE COMPANY." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 114-117. Web. 22 Jul. 2019