Dimitryuk, A.A.. " TO THE STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE COMPANY" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (14 February 2018)