Isaenko, D. 2018 Feb 14. MOTIVATION OF EMPLOYEES OF CALL-CENTER PAO «ROSTELEKOM». Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :