Isaenko, D.N.. " MOTIVATION OF EMPLOYEES OF CALL-CENTER PAO «ROSTELEKOM»." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 118-122. Web. 14 Aug. 2020