Sofijanova, E., Jovanov Marjanova, T., & Davcev, L. 2018 Feb 14. COMMITMENT AND POLICY TO QUALITY. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :