Sofijanova, Elenica, Tamara Jovanov Marjanova, & Ljupco Davcev. " COMMITMENT AND POLICY TO QUALITY." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 131-135. Web. 17 Jul. 2019