Guсsha, S. 2018 Feb 14. THEORETICAL ASPECTS OF THE INDUSTRY EVENT-MARKETING. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :