Laletina, T.V.. " NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING TECHNIQUES IN ADVERTISING." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 216-219. Web. 17 Feb. 2020