Laletina, T.V.. " NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING TECHNIQUES IN ADVERTISING" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (14 February 2018)