Magomadova, K. R.. " METHOD OF SELECTION STRATEGIES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT COMPANY." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 220-225. Web. 30 May. 2020