Seleznyova, A. (2018). THE ART OF MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON SOCIAL OBJECT. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“, , 226-229. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/urers/article/view/2136