Seleznyova, A. 2018 Feb 14. THE ART OF MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON SOCIAL OBJECT. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :