Seleznyova, A. S.. " THE ART OF MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON SOCIAL OBJECT." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 226-229. Web. 4 Aug. 2020