Seleznyova, A. S.. " THE ART OF MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON SOCIAL OBJECT" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (14 February 2018)