Toleubayeva, D., & Volgina, T. 2018 Feb 14. KEY FACTORS OF KNOWLEDGE ECONOMY COMPETITIVENESS. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :