KURMANOVA, A.M.; SIMONOVA, N.Yu.. THE DEVELOPMENT OF MICROFINANCE MARKET. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“, [S.l.], p. 242-245, feb. 2018. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/urers/article/view/2142>. Date accessed: 16 nov. 2019.