Kurmanova, A.M., & N.Yu. Simonova. " THE DEVELOPMENT OF MICROFINANCE MARKET." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 242-245. Web. 12 Nov. 2019